image

Spotkanie w ramach projektu pn. „Radomskie PES! YES!”

W dniu 07.03.2023 r. w OSP w Skaryszewie odbyło się spotkanie organizowane we współpracy Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, Miasta i Gminy Skaryszew, Fundacji Radomskich i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Debata była realizowana w zakresie projektu pn. „Radomskie PES! YES!”, realizowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) a Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Zebranie miało na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, pogłębiania wiedzy, nawiązywania współpracy, jak również   wypracowywania wspólnych stanowisk, czy też diagnozowania aktualnych potrzeb społecznych.

Debata przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze, a uczestnicy wykazali się niesamowitym zaangażowaniem w dyskusję co z pewnością zaowocuje w przyszłości i przyniesie korzyści dla każdej ze stron.

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 530964 | Odsłon wczoraj: 97 | Odsłon dzisiaj: 9