image

Spotkanie konsultacyjne w PSP Mazowszany

 

W dniu 08.11.2023 r. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Paweł Piasek gościł na spotkaniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach, gdzie przedstawił możliwości finansowe na nową perspektywę 2023-2027 dla organizacji pozarządowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności NGO czeka wiele możliwości na skorzystanie i pozyskanie funduszy unijnych w niedalekiej przyszłości.

Przedmiotem dyskusji były również tematy dotyczące wzmocnienia komunikacji między organizacjami pozarządowymi - Urzędem Gminy, a mieszkańcami, finansowanie wydarzeń gminnych, potrzeb samorządu/zadania możliwe do zlecania organizacjom oraz potencjał/zasoby organizacji.

Prace nad kierunkami współpracy będą kontynuowane w kolejnych miesiącach, a o spotkaniach będziemy informować na bierząco.

Spotkanie zorganizowało Radomskie Stowarzyszenie Paralotniowe z Mazowszan, we współpracy z Gminą Kowala oraz organizacjami z terenu gminy Kowala.

Organizacjami wspierającymi są: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 576100 | Odsłon wczoraj: 112 | Odsłon dzisiaj: 72