Spotkanie informacyjne dotyczące projektu PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2014 roku w godzinach 9.00–15.00 w Golden Floor Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość:

  • pogłębienia swojej wiedzy w zakresie strategicznych kierunków rozwoju obszarów wiejskich projektowanych w PROW 2014–2020,
  • zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowanych do wdrożenia instrumentów wsparcia w ramach Programu.

Zaplanowana podczas spotkania dyskusja umożliwi przedstawicielom środowisk działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa poruszenie tematów ważnych z punktu widzenia regionu, które umożliwią włączenia się w planowanie polityki w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa i wsi.

W celu zgłoszenia bardzo proszę o wypełnienie formularza on-line: http://konferencja-row.nf.pl/zgloszenie

Więcej informacji:

Anna Kacprzyk
e-mail: anna.kacprzyk@nf.pl
tel. 22 314 14 84, faks: 22 314 14 10