Spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych terenu Gminy Wierzbica, na spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt.

Celem konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. „Animacja wspiera aktywność” jest wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji
i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej. 

W ramach planowanego konkursu grantowego, przewidywane jest przyznanie środków na projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, biblioteki, itp. z obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Wierzbica, Skaryszew). 

Spotkanie odbędzie się w dniu  9 maja 2018 roku (środa), o godzinie 13.30, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sala konferencyjna).

24-27.04.2018_Prezentacja_seminarium_informacyjne_LGD