Spotkania konsultacyjno-doradcze w ramach projektu „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”

Uprzejmie informujemy, że w 2012 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w porozumieniu z Sekretariatem Regionalnym KSOW w Województwie Mazowieckim, planuje organizację spotkań konsultacyjno – doradczych w ramach projektu „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”. Spotkania odbywać się będą w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego, a ich celem będzie dotarcie z wiedzą i wsparciem do wszystkich, którzy są zainteresowani wdrożeniem funduszu sołeckiego, bądź są w trakcie jego realizacji. W przypadku kiedy zaistnieje potrzeba dalszych konsultacji z zakresu tematyki projektu, będą one możliwe poprzez serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu.

Adresaci projektu: sołtysi, jednostki samorządu terytorialnego.
Minimalna ilość osób zgłoszona na spotkanie konsultacyjno – doradcze: 15

Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania w zakresie ww. spotkań na adres ksow@mazovia.pl. Jednocześnie informujemy, że liczba powyższych szkoleń jest ograniczona.

W załączaniu przedstawiamy przykładowy program spotkania.

Dodatkowe informacje:

Joanna Kukulska, specjalista ds. projektów
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel.  63 243 75 80
fax 63 243 45 80
www.kss.org.pl

Źródło: ksow@mazovia.pl