Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie LGD na Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W programie m.in.:

1. Integracja uczestników, poznanie się wzajemnie

2. Prezentacja działań zaplanowanych w projekcie

3. Wymiana doświadczeń, z dotychczasowej działalności
     w zakresie pożytku publicznego

Spotkania odbędą się od 17.00 do 20.00 w następujących dniach:
20.10.2020r. (wtorek) – świetlica Środowiskowa „Szansa” w Kowali 105 a
22.10.2020r. (czwartek) – remizo-świetlica w Gębarzowie gm. Skaryszew
27.10.2020r. (wtorek) – świetlica wiejska w Białce 35d gm. Iłża
29.10.2020r. (czwartek) – świetlica wiejska w Pomorzanach gm. Wierzbica