Seminarium internetowe na temat: „Projektowane kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje seminarium internetowe nt. „Projektowane kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”. Seminarium adresowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego realizujących zadanie objęte działaniami Wspólnej Polityki Rolnej.

Celem seminarium jest przedstawienie jego uczestnikom aktualnego stanu prac nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz proponowanymi rozwiązaniami systemowymi. Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość zapoznania się z celami strategicznymi stawianymi Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2013-2020 jak również propozycjami w zakresie mechanizmów finansowania oraz instrumentów projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej. Przybliżone zostaną im również stanowiska i opinie na temat projektowanych zmian prezentowane przez różne podmioty i organizacje działające na rzecz polskiej wsi, w tym stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz polskich organizacji rolniczych skupionych w Copa Cogeca.

Seminarium zostanie przeprowadzone w terminie 1-7 grudnia 2011 w formie forum dyskusyjnego zakończonego czatem w dniu 7 grudnia w godzinach od 11:00 do 13:00 w oparciu o platformę szkoleniową CDR o/Kraków www.cdrkursy.edu.pl.

Materiały szkoleniowe wprowadzające w tematykę seminarium udostępnione zostaną na w/w platformie od 1.12.2011 wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Podsumowanie seminarium będzie miało charakter czatu moderowanego przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego.

Harmonogram oraz założenia programowe seminarium

Zakres problemowy seminarium:

  1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
  2. Projektowane zmiany WPR na lata 2014-2020
  3.    a) etapy prac nad zmianami
  4.    b) finansowanie WPR propozycje na lata 2014-2020
  5. Cele strategiczne WPR do 2020 roku
  6. Instrumenty WPR od 2014 roku – propozycje
  7. Stanowiska, opnie, oceny.

Harmonogram seminarium:

11:00-11:15 – rejestracja i uwierzytelnianie uczestników;
11:15-11:17 – powitanie uczestników, wpis otwierający seminarium;
11:17-12:55 – wypowiedzi uczestników seminarium oraz specjalistów CDR Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich;
12:55-13:00 – podsumowanie i zakończenie seminarium.

Opieka merytoryczna nad seminarium:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Mateusz Grojec – tel.: 12 424 05 25

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrnia poniżej) prosimy przesłać do dnia 30 listopada 2011 roku pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres:szkolenia.krakow@cdr.gov.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.lub pocztą tradycyjną.

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział w tej formie edukacyjnej.
Warunkiem otrzymania wspomnianego zaświadczenia jest czynny udział w seminarium, przejawiający się przynajmniej dwiema merytorycznymi wypowiedziami w czasie trwania czatu.

Informacje w sprawie rekrutacji:
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel.: 12 4240506
W przypadku problemów technicznych w trakcie seminarium: tel.: 12 4240502, 18

Do pobrania: