Seminarium dla Kierowników Działów Przedsiębiorczości, WGD i Agroturystyki WODR

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 16-18 maja 2012 roku doroczne ogólnopolskie seminarium dla Kierowników Działów Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki WODR pt „Kreatywność a rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w kontekście WPR w nowym okresie programowania”.

Tematyka szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu zasad kreatywnego myślenia, wybranych technik i narzędzi, wskazanie na możliwości zastosowania ich w pracy zawodowej oraz omówienie kierunków zmian w WPR w nowym okresie programowania. W programie szkolenia przewidziane są: zajęcia teoretyczne oraz warsztatowe. Program zajęć teoretycznych uwzględnia aktualne treści wynikające z dorobku naukowego w zakresie kreatywnego myślenia i możliwości wykorzystania go w praktyce. Podczas seminarium planowana jest także wizyta studyjna w trakcie której zaprezentowane zostaną przykłady nowatorskich form działalności gospodarczej. Ponadto wizyta studyjna stworzy warunki do swobodnej wymiany poglądów w zakresie omawianej tematyki.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie CDR O/Kraków w Krakowie ul. Meiselsa 1.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa, informacji o uczestniku w terminie do 9 maja 2012 roku na adres; Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie; 31-063 Kraków; ul. Meiselsa 1 pocztą, lub fax (12) 424 05 05, lub skan e-mail: s.filas@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Część merytoryczna szkolenia jest bezpłatna. Odpłatna jest jedynie część socjalna: serwis kawowy, wyżywienie i nocleg, wyjazd studyjny. Koszt dla jednej osoby wynosi 340,00 zł netto
Należność za usługi socjalne związane z uczestnictwem w szkoleniu należy przekazać na nasze konto NBP Oddział Kraków 27 1010 1270 0047 6313 4300 0000 zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Osoby do kontaktu:
W sprawach merytorycznych:
Klaudiusz Markiewski – Kierownik Działu ROW CDR; tel. (12) 424 05 26;
e-mail: k.markiewski@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jadwiga Nowakowska – Gł. Specjalista DROW; tel. (12) 424 05 25;
e-mail: j.nowakowska@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W sprawach organizacji i rekrutacji: Sylwia Filas, tel. (12) 424 05 54;
e-mail: s.filas@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.