Seminarium: Analiza możliwości zmian krajowego budżetu rolnego w kontekście przewidywanego kształtu WPR na lata 2014-2020

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17, wejście od ul. Szkolnej 2/4.

Seminarium nt. „Analiza możliwości zmian krajowego budżetu rolnego w kontekście przewidywanego kształtu WPR na lata 2014-2020„.

Referat wygłosi:
dr Barbara Wieliczko

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski
Dyrektor IERiGŻ-PIB

źródło: IERiGŻ