Rusza nabór wniosków na realizację operacji dotyczących: gospodarki wodno-ściekowej; tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania Podstawowe usługi

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.).

 
Termin składania wniosków: od 3 listopada do 20 grudnia 2011 r.
 
Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).
 
Kryterium regionalne określono w uchwale nr 1922/81/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2011 r.:
Gęstość zaludnienia w gminie w której realizowana będzie operacja wg stanu na 1 stycznia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków o pomoc, wynosi:
a)      co najmniej 70 osób/km2 – 2 pkt.
b)      od 30 do 69 osób/km2 – 1 pkt.
c)      poniżej 30 osób/ km2 – 0 pkt.

 

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl

 

Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979190, 22 5979643, 22 5979621

 

Powiązania:

Wniosek o przyznanie pomocy 22.07.2011 (wersja edytowalna – aktualizacja 12.10.2011 r).xls

Wniosek o przyznanie pomocy 22.07.2011.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku 04.08.2011.pdf

Uchwala Nr 1922/81/11 z 6.09.2011 r. Kryterium Regionalne.pdf