Rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW 2007 – 2013

W dniu 31 sierpnia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 160, poz. 1077).

Minister Marek Sawicki, zgodnie z informacją przekazaną na konferencji prasowej w dniu 20 sierpnia br., podjął działania mające na celu podwyższenie wysokości limitów środków finansowych do przyznania pomocy, określonych na 2010 r. dla działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007-2013).

W rozporządzeniu o podziale środków zwiększa się limity:

– w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o 100 % w stosunku do wcześniej określonego limitu na 2010 r.;

– w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o 100 % w stosunku do wcześniej określonego limitu na 2010 r. we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego, w którym limit zwiększono do wysokości nieprzekraczającej alokacji środków na to województwo na lata 2007-2013;

– w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do wysokości zapotrzebowania wynikającego ze złożonych w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego, w którym limit zwiększono do wysokości nieprzekraczającej alokacji środków na to województwo na lata 2007-2013.

Znaczące podwyższenie limitów środków finansowych na 2010 r. dla omawianych działań oznacza możliwość udzielenia wsparcia większej liczbie wnioskodawców, co jest istotne szczególnie w województwach, w których zostały już zamknięte nabory wniosków, a zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków znacznie przekraczało limit środków finansowych. W przypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – przyznanie pomocy wszystkim wnioskodawcom, którzy prawidłowo złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ostatnim naborze i spełniają kryteria dostępu do wsparcia (z wyjątkiem województwa wielkopolskiego, w którym zapotrzebowanie wynikające z dużej liczby złożonych wniosków przekracza możliwości ich dofinansowania).