Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 2010 r.

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa ARiMR w dniu 9 sierpnia 2010 r. informacji o rozpoczęciu od dnia 24.08.2010 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, informujemy o możliwości składania wniosków przez beneficjentów w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

więcej informacji na:  http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html