Relacja filmowa z konferencji poświęconej produktom tradycyjnym i regionalnym współorganizowanej przez LGD Wspólny Trakt

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez PortalPolski.pl – który stanowi relację z konferencji nt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Lokalne Grupy Działania z terenu Południowego Mazowsza w dniu 17 listopada 2011 r. w Radomiu.

Produkty tradycyjne – Szansa na sukces