Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”  – podsumowanie konferencji

W ostatnim tygodniu października 2017 r. odbyły się ostatnie trzy z czterech Konferencji pn. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział w Konferencjach wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych z większości województw w Polsce, a także przedstawiciele samorządów i branżowych związków rolniczych.

Zgodnie z celem podczas konferencji uczestnikom przekazano informacje dot. ewolucji WPR, obecnego funkcjonowania i Wspólnej Polityki Rolnej, jaką rolę odegrała w dotychczasowym rolnictwie, jakie korzyści przynosi rolnikom i obszarom wiejskim. Realizacja operacji pozwoliła na przybliżenie stanu prac i realizacji priorytetów w obecnej WPR oraz przedstawiono propozycji zmian dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 roku.

Konferencje były dobrą okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, a także pozwoliło wypowiedzieć się rolnikom na forum. Konferencje pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników, w tym o wpływie korzystania z pomocy Unii Europejskiej na prowadzenie gospodarstw rolnych, a przede wszystkim możliwościach jakie przyniesie Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku dla prowadzenia gospodarstw rolnych. Dyskusja była często bardzo ożywiona. Rolnicy zgłaszali swoje propozycje odnośnie przyszłości WPR.

Konferencje pozwoliły na dotarcie z ważnymi dla 470 uczestników konferencji – przedstawicieli środowiska rolniczego informacjami , które będą później przekazywane w terenie rolnikom. W ten sposób odbiorców informacji będzie znacznie więcej niż tylko założona we wniosku liczba. Ponadto, w trakcie Konferencji była możliwość dyskusji oraz kierowania jej na najbardziej interesujące odbiorców tematy.

W zrealizowanej Operacji – Konferencji, która odbyła się w czterech województwa, łącznie wzięło udział 470 uczestników z prawie wszystkich województw.

 Ostatnie Konferencje odbyły się w następujących lokalizacjach:

– 25.10.2017 r. w Łomży – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego,

– 27.10.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego,

– 29.10.2017 r. w Boguchwale – wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.


Pobierz broszurę informacyjną – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku