Reforma WPR na końcowym etapie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów rolnictwa UE, która odbywała się w dniach 26-28 maja br. W Dublinie.

W obecności posłów z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego ustalano warunki porozumienia dla przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Wszyscy uczestnicy spotkania, a zwłaszcza ministrowie rolnictwa, wyrażali konieczność uzgodnienia kompromisu w zakresie reformy rolnictwa do końca czerwca 2013 r.

W pierwszym dniu obrad z udziałem posłów do PE minister Stanisław Kalemba zaapelował o równe warunki dla producentów rolnych w UE, w tym również dla polskich producentów chmielu, by mieli dostęp do takich samych instrumentów wsparcia jak plantatorzy chmielu w Niemczech. Podkreślił potrzebę utrzymania zapisów kompromisowych przyjętych 19 marca 2013 r. podczas ustaleń z parlamentem europejskim, które są dla Polski korzystne .

Polska jest zainteresowana utrzymaniem prostego systemu płatności bezpośrednich SAPS, ale też z możliwością dopłat powiązanych z produkcją w wybranych sektorach.

Do najtrudniejszych kwestii do uzgodnienia pozostaje nadal sprawa konwergencji wewnętrznej, przedłużenia kwot cukrowych, dyscypliny finansowej w zakresie płatności bezpośrednich oraz zazielenienie polityki rolnej. Te zagadnienia będą uzgadniane w czerwcu.

Na marginesie nieformalnej Rady ministrów minister Stanisław Kalemba odbył spotkanie z ministrem Francji Stephanem Le Follem. Przedmiotem rozmów były regulacji na rynku mleka, cukru, udziału środków na płatności powiązane z produkcją oraz dyscypliny finansowej w płatnościach bezpośrednich. Obydwa kraje prezentują zbliżone stanowisko w zakresie kwotowania cukru i płatności związanych z produkcją. Natomiast w zakresie dyscypliny budżetowej stanowisko Francji pozostaje odmienne od polskiego. Polska domaga się wyłączenia małych gospodarstw z redukcji płatności w sytuacji niezbilansowania budżetu rolnego.

Źródło; http://www.minrol.gov.pl/pol/