Raport „Wieś czy globalna wioska?”

Firma Agrotec Polska Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu badawczego „Wieś czy globalna wioska?”.

Dziękujemy za współpracę przy jego realizacji i aktywność na blogu projektu. Polecamy lekturę raportu z badania.

Raport „Wieś czy globalna wioska?” dostępny jest również na stronie projektu http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/

Celem projektu „Wieś czy globalna wioska?” była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na wsi. Uzasadnieniem badania były specyficzne potrzeby komunikacyjne jej mieszkańców. Potrzeby te wynikają z zagrożenia wykluczeniem cyfrowym tej grupy mieszkańców będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Badanie realizowane było ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja medialna, badania.

Źródło: Cezary Przybył