Przywódcy państw UE wynegocjowali „budżet rolny” na lata 2014 – 2020

Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 Polska otrzyma 28,6 mld euro.  Uzgodnienia dotyczące budżetu UE w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, którego częścią są środki na WPR, zapadły 8 lutego 2013 r., podczas szczytu Unii Europejskiej, który odbył się w Brukseli.

Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2014 – 2020 przyjęty dla całej Unii będzie ogólnie mniejszy o 10% w stosunku do okresu 2007-2013, ale Polska ma otrzymać teraz więcej niż poprzednio o 1,6 mld euro.

Z kwoty 28,6 mld euro – 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe – 9,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich – czyli II filar.

Pod względem wysokości budżetu przewidzianego na realizacje WPR w latach 2014 – 2020 Polska znalazła się na 5 miejscu wśród wszystkich unijnych krajów, ale biorąc pod uwagę środki na rozwój obszarów wiejskich nasz kraj otrzymał najwięcej pieniędzy, choć środki te są mniejsze o 3 mld euro niż te przyznane Polsce na lata 2007 – 2013.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami możliwe będzie przesunięcie do 25% środków z rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR), na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR). Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich mogą zostać uzupełnione z budżetu krajowego, a część zadań realizowanych dotychczas w ramach II filara WPR np. rozwój infrastruktury wiejskiej, budowę dróg na wsi czy szerokopasmowego Internetu, w nowej perspektywie budżetowej będzie mogła być finansowana ze środków przeznaczonych na inwestycje z Funduszu Spójności, w ramach którego Polska ma mieć do dyspozycji 72,9 mld euro.

Po zakończeniu spotkania przywódców Państw należących do UE, podczas konferencji prasowej,  minister rolnictwa Stanisław Kalemba powiedział, że „Polska może czuć się wygranym tego szczytu. Polski rolnik nie będzie miał warunków pogorszonych, a polepszone”. Podkreślił, że pierwotnie projekt budżetu przewidywał dla naszych rolników dopłaty w wysokości 210 euro na hektar, ale wprowadzony z naszej inicjatywy zapis o możliwości przesunięcia środków z II do I filaru WPR pozwoli podnieść dopłaty do wysokości 230-240 euro na hektar. To będzie oznaczało, że nasi rolnicy otrzymają dopłaty bardzo zbliżone do średniej unijnej.  Na szczycie uzgodniono, że w Polsce stawka dopłat bezpośrednich ma rosnąć, natomiast w państwach które mają najwyższe dopłaty mają maleć, by także zbliżyły się do średniej unijnej. Minister Stanisław Kalemba wyjaśnił też, że w rozpoczętym procesie dochodzenia do równych dopłat bezpośrednich w całej Unii, bardzo istotne będzie to, że w nowej unijnej perspektywie finansowej,  nie będzie można zwiększać budżetu na dopłaty w danym kraju, ze środków krajowych.

Budżet przyjęty przez przywódców Państw UE musi być jeszcze przyjęty przez Parlament Europejski.

Większość środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 w Polsce rozdysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która obecnie wypłaca środki z budżetu na lata 2007 – 2013.

DKS