Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość – konferencja

W programie konferencji:

 1. Przetwórstwo surowców w gospodarstwie i małym przedsiębiorstwie
 2. Formy wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej  pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 3. Jakość żywności znajdującej się w obrocie rynkowym – zagrożenia i kontrola
 4. Znakowanie produktów żywnościowych –wymagania i obowiązki  producenta
 5. Opakowania w przemyśle spożywczym – wymagania prawne i nowe trendy
 6. Przygotowanie do sprzedaży –aspekty marketingu
 7. Produkujemy zgodnie z przepisami – funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 8. Proces produkcyjny, prezentacja maszyn i urządzeń na przykładzie modelowego zakładu dla działalności MLO.
 9. Praca urządzeń wykorzystywanych  przy przetwórstwie owoców i warzyw
 10. Proces produkcyjny, prezentacja maszyn i urządzeń na przykładzie modelowego zakładu dla przetwórstwa zbóż.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • przedstawicieli samorządów
 • przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodach rolniczych,
 • przedstawicieli sektora doradztwa rolniczego,
 • rolników
 • członków lokalnych grup działania,
 • nauczycieli szkół rolniczych,
 • przedstawicieli instytucji okołorolniczych.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencją decyduje kolejność zgłoszeń. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy drugiego dnia o godz. 14.30.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Projekt :„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi