Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenie pt. Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej. Szkolenie rozpocznie się w dniu 26.09.2018r o godzinie 9.00 w siedzibie CDR Oddział w Radomiu ul. Chorzowska16/18. Celem szkolenia jest przekazanie doradcom aktualnych wymagań obowiązujących producentów rolnych w zakresie ograniczenia zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących znakowania i jakości handlowej przy wprowadzaniu do obroty rynkowego tych produktów.

Koszty dydaktyczne i uczestnictwa w szkoleniu dla doradców ODR pokrywa Centrum Doradztwa Rolniczego. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w przeddzień szkolenia oraz śniadania w dniu szkolenia po uprzednim zgłoszeniu. Jednostka delegująca uczestnika pokrywa koszty dojazdu do CDR O/Radom.

Zgłoszenie udziału w szkoleniach prosimy przesłać na załączonych Kartach zgłoszenia uczestnictwa do dnia 24.09.2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18 26-600 Radom lub e-mailem (skan) na adres radom@cdr.gov.pl lub faksem na numer 483654970.

Informacje w sprawie rekrutacji:

Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego – Tomasz Gielo tel. 48 3656924, e-mail: t.gielo@cdr.gov.pl

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:

Dział Systemów i Technologii w Rolnictwie – Barbara Sałata, tel. 48 3656935, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Harmonogram szkolenia

Źródło ; CDR O/Radom