PROMOCJA SKARYSZEWSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROMOCJA SKARYSZEWSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podczas niedzielnego festynu na stadionie miejskim w Skaryszewie zaprezentowały się firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Dla Przedsiębiorców zaoferowano bezpłatnie powierzchnię wystawową, miejsce reklamowe w katalogu promocyjnym, zawierającym krótką charakterystykę firmy oraz jej ofertę dla klienta, ponadto informacja o wystawcach umieszczona była w lokalnych mediach, na plakatach i ulotkach promujących Dni Skaryszewa oraz innych materiałach promujących tegoroczne święto.

Utworzona została także specjalna STREFA PRZEDSIĘBIORCY, w której obecni byli przedstawiciele instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

 

Partnerami podczas Wystawy byli:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Punkt konsultacyjny Funduszy Europejskich, Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu,

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”;

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”.