Projekty uchwał na Walne Zebranie Członków LGD ,,Wspólny Trakt” w dniu 11.05.12

uchwała nr 1 zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2011r. – projekt

uchwała nr 2 sprawozdanie z działalności Zarządu 2011r. – projekt

Uchwała nr 3 Majkusiak Teresa – Projekt

Uchwała nr 4 Kucharczyk Sławomir – projekt

Uchwała nr 5 Mieczysław Gębski – projekt

Uchwała nr 6 Nina Mąkosa – projekt

Uchwała nr 7 Pawel Piasek – projekt

Uchwała nr 8 Kolasa Wojciech – projekt

uchwała nr 9 w sprawie przeniesienia strat – projekt

uchwała w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej – projekt

uchwała w sprawie wyboru Rady – projekt

uchwała w sprawie wyboru Zarządu – projekt

projekt uchwały nr 14 2012

LSR – LGD WSPOLNY TRAKT – aktualizacja 2012 – naniesione poprawki

LSR – LGD WSPOLNY TRAKT – aktualizacja 2012 – poprawiona

Załącznik nr 2. – Regulamin organizacyjny Rady – 11.05.2012 – naniesione zmiany

Zał nr 2 do LSR – Reg. Rady – 11.05.2012 poprawiony