Projektów Współpracy – ROWER

W dniu 11.01.2013 roku w Wierzbicy odbyło się spotkanie robocze, dotyczące projektów współpracy, pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Wspólny Trakt” i LGD „Na Piaskowcu”.Przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2012 roku w Warszawie została podpisana umowa przyznania pomocy na realizację operacji pt. ,,Razem Objedzmy Wspólny Europejski Region – projekt oznakowania rowerowych szlaków turystycznych” o akronimie ROWER na terenie gmin Kowala, Skaryszew, Wierzbica oraz gmin Borkowice, Chlewiska, Mirów, Szydłowiec, Orońsko i Jastrząb.

Celem PROJEKTU jest poprawa korzystania z istniejących turystycznych ścieżek rowerowych oraz poprawa poziomu informacji o walorach turystycznych obszaru obu LSR PARTNERÓW PROJEKTU poprzez: oznakowanie ok. 274,5 km turystycznych szlaków rowerowych, zorganizowanie rajdów rowerowych oraz wydanie materiałów promująco – informacyjnych. W sposób pośredni PROJEKT, w dłuższym horyzoncie czasowym, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR obu PARTNERÓW.

Spotkanie LGD 11 01 2013 001 Rozdzielczość_Pulpitu

Spotkanie dotyczyło wyboru firmy, która wykona Projekt stałej organizacji ruchu. Projekt, będzie zawierał wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zatwierdzenia przebiegu szlaków celem ich oznakowania m.in. opis techniczny, projekt stałej zmiany organizacji ruchu, opis zastosowanych technologii.

Realizacją w/w zadań zajmie się firma SKAUT.PL Pan Dariusz Mariusz Zając z Radomia.

SIEĆ SZLAKÓW LGD „WSPÓLNY TRAKT” – Biorąc pod uwagę ogólne trendy związane z korzystaniem z roweru oraz położenie i walory obszaru LGD „Wspólny Trakt” zaprojektowano sieć szlaków rowerowych prowadzących przez najciekawsze miejsca gmin LGD i łączących je z otaczającymi terenami. Założono, że wybrane trasy muszą być atrakcyjne pod względem krajoznawczym, a jednocześnie przejezdne oraz bezpieczne dla rowerzysty o przeciętnych umiejętnościach, dysponującego rowerem turystycznym. Dlatego określono cechy funkcjonalne i techniczne jakie muszą
spełniać poszczególne szlaki.