Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

PROW 2014 – 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji – przejdź do portalu MRiRW 

 

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 – 2020 – otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – działania

Plakat autorstwa Wojciecha Stefańca przygotowany na zlecenie ARiMR

Działanie M01 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – nabór wniosków od 28 września do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów 

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – nabór wniosków o przyznanie pomocy od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór wniosków 4-18 września 2017 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi – nabór wniosków od 25 września do 24 października 2017 r.

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) – podstawowe informacje

Działanie 16 Współpraca

Działanie 19 LEADER

Pomoc techniczna

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 – otwórz

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) – otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 – 2020 – otwórz

Archiwalne informacje

Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 27 stycznia 2015 r. – otwórz

PROW na lata 2014 – 2020 zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. – otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 -12 grudnia 2014 r. – w skrócie

Źródlo; ARiMR