PROGRAM EDUKACYJNY „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest hołdem składanym, poległym przed 70 laty, ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Jego celem jest posadzenie ponad 21 tys. Dębów Pamięci na 70. rocznicę wydarzenia.

Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jedno nazwisko. W Programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. Po zgłoszeniu – uczestnicy otrzymują certyfikat, poświadczający, że Dąb Pamięci został zasadzony dla uczczenia zgłoszonej osoby zamordowanej w Katyniu. Zwykle zgłoszenie staje się impulsem do odszukania przez uczestników Programu, śladów życia i często bogatej działalności lokalnego bohatera.

Ważnym aspektem Programu jest zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej informacji pozyskanych od żyjących członków rodzin, bądź lokalnej społeczności, życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucja sadząca Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały dotyczące upamiętnionego bohatera.

Aby właściwie wyeksponować te dokumenty oraz zapewnić łatwy dostęp do nich, organizator uruchomił stronę internetową www.katyn-pamietam.pl, na której znajdują się informacje o Programie oraz zarchiwizowane w postaci cyfrowej materiały nadesłane przez Partnerów. Uroczysta inauguracja portalu odbyła się 10 listopada 2009 roku i od tego czasu strona cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Na stronie można sprawdzić, gdzie już na świecie posadzono Dęby Pamięci (Program objął swoim zasięgiem m. in. Szwajcarię, Łotwę, Norwegię, Stany Zjednoczone, Rosję) i jakiego bohatera konkretny dąb upamiętnia. Można także zobaczyć pełną listę bohaterów, zamordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie (obejmuje ona ponad 14.00 nazwisk – zgodnie z tzw. katyńską listą prezydencką, tj. listą Bohaterów publicznie odczytaną w dn. 9-10 listopada 2007 roku na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie). Mimo zaangażowania bardzo wielu środowisk wielu bohaterów czeka jeszcze na upamiętnienie. Warto zatem włączyć się w realizację tego Programu, tym bardziej, że stwarza on wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Bohaterów upamiętniają instytucje, gromadząc liczne lokalne środowiska i grupy wokół postaci wspólnego bohatera. Wzmacnia to wymiar społeczny i edukacyjny Programu, który polega także na zachęceniu lokalnych społeczności do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Więcej informacji o Programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” , formularz zgłoszenia i kontakty do osób koordynujących Program, można znaleźć w portalu www.katyn-pamietam.pl