Profesjonalna obsługa komputera przez osoby w każdym wieku – bezpłatne szkolenie

Fundacja Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia dla osób pracujących w zakresie profesjonalnej obsługi komputera przez osoby w każdym wieku. W ramach projektu Fundacja oferuje kurs obsługi komputera i pakietów biurowych, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL Advanced; ćwiczenia na platformie e-learningowej, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.

 

Szkolenia będą się odbywać na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do 180 osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • maja ukończone 45 lat,
  • mają co najwyżej średnie wykształcenie,
  • zamieszkują i są zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego,
  • nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.komputery-efs.pl/ lub http://www.fundacjarozwoju.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.