Produkt tradycyjny i lokalny – fotorelacja z konferencji

Organizacja konferencji stanowiła nagrodę dla Pani Teresy Majkusiak, za zajęcie I miejsca w konkursie na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do udziału w charakterze prelegentów zostali zaproszeni specjaliści zajmujący się tematyką produktu lokalnego, tradycyjnego, produktu turystycznego i zdrowego odżywiania. Na koniec konferencji Grażyna Jałgos-Dębska – Prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza ciekawie przekazała informację jak aktywne może być sołectwo.

Prezentacja MT

Prezentacja MROT

„Jak zdrowo żyć”. Iwona Nędzi

Prezentacja Krzysztof Zaniewski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9