Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych – część 1.

Plan wydarzenia

Zakres tematyczny:

1 Władze w organizacjach – Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna

2 Kompetencje ustawowe i statutowe organów

3 Wymogi formalne co do członków władz

4 Odpowiedzialność członków władz – cywilna, karna, administracyjna, skarbowa, wewnętrzna.

Prezenter

Łukasz Chlebny

Specjalizuje się w usługach związanych z doradztwem prawnym dla rozmaitych organizacji pozarządowych (NGO), podmiotów ekonomii społecznej, LGD oraz LGR. Oprócz tego współpracuję ze stowarzyszeniami i fundacjami. Oferuję obsługę prawną NGO. W ramach tego proponuję rejestrację NGO. Zajmuję się przygotowaniem wszystkich potrzebnych do tego dokumentów. Dodatkowo prowadzę dokumentację dla organizacji pozarządowych. Przygotowuję również dokumenty dla KRS-u. Zapewnia obsługę finansową projektów unijnych. Ponadto zajmuję się również działalnością szkoleniową. Prowadzi szkolenia przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Współpracuje z mOWES.

https://www.facebook.com/mazowieckiOWES/posts/3607914265946611