Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 6 stycznia 2013 r.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 6 stycznia 2013 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 stycznia 2013 r. złożono 249,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 527,2 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 80 452 umowy o dofinansowanie na kwotę 342,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 236,1 mld zł, co stanowi 84,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 190,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 135,6 mld zł.

Pobierz plik:
Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (stan na 6 stycznia 2013 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (27 KB)