Posiedzenie Rady w/s rozpatrzenia protestu od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r. w ramach zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczej

Uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr IV/17 w dniu 11.08.2017r. (piątek) o godzinie 1000, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr IV/17 w dniu 11.08.2017r.

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie protestu od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r. w ramach zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Przedsięwzięcie
    1.1 Przedsiębiorczy Trakt
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie Posiedzenia Rady.