POSIEDZENIE RADY – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – DZIEŃ I

W dniu 5 października 2010 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania 50 000,00 zł. W wyniku oceny Rada uznała wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajdują się poniżej.

Do pobrania:

II część Posiedzenia Rady odbędzie się 12 października 2010r. o godz. 15.30