POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2017 – protokoły i listy rankingowe

W dniu 14.07.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2017

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
 4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Limit środków w ogłoszonym naborze 1/2017 wynosił dla:

 1. Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt

      540 000 zł (konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej). Łącznie złożono 6 wniosków

 1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie:

            180 000 zł (konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej), Łącznie złożono 3 wnioski

 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt

Lista operacji wybranych (rankingowa) Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie

Lista operacji wybranych (rankingowa) Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Protokół posiedzenia Rady LGD Wspólny Trakt 14.07.2017

Protokół komisji skrutacyjnej