POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania w ramach naborów nr 1/2018

Uprzejmie zapraszamy na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr VI/18 w dniu 11.04.2018r. (środa) o godzinie 9.00, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy

w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

 

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady

Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr VI/18 w dniu 11.04.2018r.

 

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2018.
  5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

  1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności

z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.

  1. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
  2. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  3. Zakończenie Posiedzenia Rady.