Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt w dniu 24.09.2013 – I część

Już 19 września 2013 o godz 14.00 kończy się nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 754 164,79)

Małe projekty (limit dostępnych środków: 198 021,23)

24 września 2013 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie rady, która będzie oceniać złożone wnioski. Poniżej zaproszenie dla Członków Rady.

Skan - Pismo do Członków Rady