Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” nr X/18 w dniu 31.07.2018r

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr X/18 w dniu 31.07.2018r. (wtorek) o godzinie 1000, które odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5. Proponowany Porządek Posiedzenia Rady poniżej;

31.07.2018 GRANTY 1.1.2

W ramach naboru złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 57 100,00 zł.

Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 90% wnioskowanej kwoty pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, przy czym suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt. Wartość każdego grantu nie mogła być niższa niż 5 000 zł oraz nie wyższa niż 15 000 zł. Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego (konkursu): 75 000 zł