POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – druga część

W dniu 13 września 2012 roku o godz. 14.00 w naszej siedzibie , ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień VIII Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Odnowa i rozwój wsi”, Małe Projekty oraz ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Do biura LGD wpłynęło 6 wniosków z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 9 wniosków z małych projektów i 2 wnioski z Odnowy i rozwoju wsi. W wyniku oceny RADA uznała wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Dwa wnioski z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw nie zmieściły się w limice środków podanych w ogłoszeniu i nie uzyskały dofinansowania. Jeden z wnioskodawców złożył odwołanie i Rada dokonała ponownej oceny jego wniosku wg. lokalnych kryteriów wyboru. Listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania znajdują się poniżej.

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw – wybrane do dofinansowania

Lista niewybranych do dofinansowania TiRM

Odnowa i rozwój wsi – wybrane do dofinansowania

Małe projekty – wybrane do dofinansowania