POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień OiRW

           W dniu 14 kwietnia 2010 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbędzie się kolejny dzień II Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt”. Rada będzie dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Informuję, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w godzinach pracy biura LGD. Przypominam również, że Członkowie Rady, zgodnie z §4, punkt 2 Regulaminu Rady LGD ”Wspólny Trakt” powinni w ciągu 7 dni usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu w formie pisemnej i przedłożyć usprawiedliwienie Przewodniczącemu.