POSIEDZENIE RADY LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” – drugi dzień OiRW

W dniu 14 kwietnia 2010 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, odbył się kolejny dzień II Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt”. Rada dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru złożono 3 wnioski. W wyniku oceny RADA uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.


Poniżej do pobrania:

Lista operacji ostatecznie wybranych do dofinansowania (OiRW)