Posiedzenie Rady, dotyczące rozpatrzenia protestu od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r.

W dniu 11.08.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące rozpatrzenia protestu
od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r. w ramach zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
w tym zakresie, Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr IV/17 w dniu 11.08.2017r.

     

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie protestu od wyników oceny dokonanej przez Radę w dniu 14.07.2017r. w ramach zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Przedsięwzięcie
    1.1 Przedsiębiorczy Trakt
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Uchwała protest Polska Telewizja