Poradnik Kwaterodawcy – informacje dla osób planujących działalność agroturystyczną

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem Kwaterodawcy” opublikowanym na stronie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Informacje zawarte w poniższym poradniku mają pomóc przygotować się osobom planującym lub już rozpoczynającym działalność agroturystyczną do profesjonalnego prowadzenia tej działalności.Materiał został podzielony na działy, które ułatwią korzystanie z zawartych w nich informacji. Jednocześnie pozwolą szybko wracać do kwestii nas interesujących lub które pragniemy ugruntować:

Rozdział I

Przygotowanie siebie i rodziny na przyjmowanie gości.

1. Motywy rozpoczynania prowadzenia działalności agroturystycznej.

2. Od czego zacząć, aby odnieść sukces?

3. Osobowość.

4. Nastawienia pozostałych członków rodziny, z którymi będziemy współpracować przy prowadzeniu działalności.

5. Zasoby gospodarstwa.

6. Możliwości finansowe.

Rozdział II

Akty prawne dotyczące prowadzenia planowanej działalności.

1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Ustawa o podatku od towarów i usług.

3. Prowadzenie dokumentacji przy wyborze innych form opodatkowania.

Rozdział III

Organizacja pracy przy prowadzenia działalności agroturystycznej.

1. Miejsce pracy i jego wyposażenie.

2. Przygotowanie oferty wypoczynku.

3. System rezerwacji miejsc noclegowych

4. Indywidualna rezerwacja miejsc noclegowych.

5. Regulamin pobytu na kwaterze.

Rozdział IV

Przygotowanie kwatery na przyjęcie gości.

1. Wymagania ustawowe.

2. Urządzanie i wyposażenie pokoi.

3. Urządzanie i wyposażenie samodzielnych jednostek mieszkalnych.

Poradnik dostępny na stronie: http://wbn.agroturystyka.pl/poradnik_kwaterodawcy_id_94.html