Ponadczasowe Fundusze Europejskie

Stary rok przeszedł już do historii, nadszedł nowy, 2020. Jedni z sentymentem podchodzą do upływającego czasu, inni się cieszą nadchodzącymi dniami, bo wszystko się może zdarzyć. Zdania są podzielone. Jedno jest pewne: zarówno  tym sentymentalnym i tym śmiało patrzącym w przyszłość  – FE pomagają w realizacji celów życiowych oraz zawodowych. Wystarczy zrobić pierwszy krok i zapoznać się z szeroką ofertą wsparcia z Funduszy Europejskich.

W styczniu ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy uczelnie wyższe. 

Cała oferta obejmuje 24 nabory z programów ogólnopolskich i 78 z programów regionalnych (w tym 36 nowych naborów) Zapoznaj się ze styczniowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju! 

Przedsiębiorcy

Innowacje

innowacje

Wegańskie lody? Samochód wspierany przez sztuczną inteligencję? Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na podstronie platform startowych.

Badania i rozwój

badania i rozwój

Lubimy czuć komfort termiczny, pomaga nam to właściwie funkcjonować: w lecie schładzamy pomieszczenia, natomiast zimą ogrzewamy. Nowoczesne systemy grzewcze powinny być wydajne, ekonomiczne, oraz proekologiczne, emitujące jak najmniejszą ilość szkodliwych substancji do atmosfery. Skonstruowanie takiej pompy cieplnej, która spełniałaby wszystkie wymagania nie jest proste, ale warto poszukiwać nowych rozwiązań. Pomagają w tym FE, wspierając prace badawczo – rozwojowe poświęcone opracowaniu zmodernizowanych konstrukcji i rozwiązań technologicznych urządzeń grzewczych.

Więcej informacji o konkursie

Ochrona środowiska naturalnego to temat, który dotyczy każdego z nas. Możemy sami próbować prowadzić pro ekologiczny tryb życia, ale aby chronić środowisko na szeroką skalę potrzebne są rozwiązania systemowe. Przedsiębiorcy oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) jeszcze do 14 stycznia 2020 r., mogą otrzymać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w obszarze innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska.

Więcej informacji o konkursie

Ochrona środowiska

ochrona środowiska

Wiatr, biomasa, biogaz, woda, energia słoneczna lub geotermalna to wszystko odnawialne źródła energii. Warto w nie inwestować, ponieważ są bardziej przyjazne dla środowiska, a co za tym idzie również dla nas samych.  

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii – nadal mają szansę przyczynić się do poprawy warunków życia na Śląsku. 

Środki unijne przyznawane są na projekty zakładające budowę lub przebudowę jednostek wytwarzających  energię z odnawialnych źródeł z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, na terenie województwa śląskiego.

Więcej informacji o konkursie

Czy szukacie środków unijnych na realizacje planów niskoemisyjnych?…. na przykład budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej, które będą spełniały standardy budownictwa pasywnego?

Nabór wniosków na tego typu projekty rozpoczął się 30 grudnia 2019 r. w programie regionalnym woj. podkarpackiego.  

Dodatkowe informacje

W tym miesiącu możliwe jest składanie wniosków na projekty związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, sieci kanalizacji deszczowej czy modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę (woj. śląskie) oraz gospodarka odpadami (woj. świętokrzyskie).

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia

Centra usług społecznych

Aby sprawnie docierać z pomocą potrzebującym, niezbędna jest dobra organizacja i trafne zdefiniowanie problemu do rozwiązania.

Zapewnić to mają Centra Usług Społecznych, które pozwolą na skoordynowanie w jednej instytucji różnego typu oferowanych usług. Oprócz głównych zadań związanych ze świadczeniem pomocy społecznej, mogą to być również działania o charakterze edukacyjnym czy kulturalnym. A wszystko to skrojone na miarę potrzeb danej gminy.

Więcej informacji o konkursie

Efektywnośc energetyczna

efektywność energetyczna

Jeśli planujecie budowę, rozbudowę lub modernizację urządzeń wytwarzających energię elektryczną lub cieplną i stawiacie na odnawialne źródła energii (na przykład biomasę, biogaz i energię słoneczną), to są na to środki w programach regionalnych (woj. kujawsko-pomorskie, śląskie, podlaskie, zachodniopomorskie). Jeśli uzyskacie dofinansowanie, to w projektach będzie można również wykonać niezbędną infrastrukturę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych czy przeprowadzić termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

 Informacje o konkursach:

Nauka i edukacja

nauka i edukacja

Zainteresowanych wzmacnianiem potencjału edukacyjnego zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą regionalnych programów w obszarze Edukacji.

 Dofinansowanie można uzyskać na:

  • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenia, doradztwo),
  • uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, ale także podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze nowych technologii i języków obcych, 
  • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Szczegóły dotyczące wybranych konkursów:

Aktywizacja społeczna

Są osoby, które na co dzień potrzebują wsparcia…czy chciałbyś im pomóc?

Na przykład w woj. małopolskim można złożyć projekty, które zapewnią: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne (psychologiczne) czy wreszcie szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia albo zmiany kwalifikacji

Informacja o naborze na stronie Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego

Obecnie trwające konkursy w województwach dają możliwości dofinansowania usług opiekuńczych dla osób potrzebujących (w tym z niepełnosprawnościami), usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym.

Więcej o konkursach:

Instytucje kultury, nadawcy radiowi i TV, jednostki administracji rządowej, biblioteki

Cyfryzacja

Digitalizacja zasobów kultury. Co to takiego? Jak ja mogę z tego skorzystać? Bliskie obcowanie z kulturą jeszcze nigdy nie było tak proste, wręcz na wyciągnięcie ręki czy raczej kliknięcie myszką. Teraz na ekranie komputera można przeczytać nawet pierwsze wydanie Pana Tadeusza!

Jest to możliwe dzięki konkursowi „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, w którym nadal można składać wnioski o dofinansowanie. Jeszcze do 15 stycznia o wsparcie z FE mogą się starać Instytucje kultury, nadawcy radiowi i TV, jednostki administracji rządowej, biblioteki a także jako partnerzy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Więcej o konkursie

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

Źródło; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/