Ponad 8,4 mln zł na targowiska i bazarki na Mazowszu

Samorząd województwa rozpoczyna nabór wniosków na budowę i modernizację targowisk. W tym roku w puli jest ponad 8,4 mln zł. Dzięki tym środkom wsie i małe miejscowości na Mazowszu zyskają nowoczesne i przyjazne bazarki, targi i ryneczki. Wnioski można składać do 9 grudnia br.

Nowoczesne, oświetlone, utwardzone, z parkingami i sanitariatami – tak wkrótce będą wyglądać kolejne targowiska na Mazowszu. Przynajmniej połowę ich powierzchni zajmować będą zadaszone stoiska. Targowiska zyskają również przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Dzięki wsparciu mazowieccy rolnicy będą mogli w godziwych warunkach sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach.

Targowiska wracają do łask. Kupowanie na bazarze stało się współcześnie trendem, nie tylko wśród osób starszych, ale również wśród młodszych klientów, którzy coraz częściej poszukują, zdrowej, ekologicznej i nieprzetworzonej żywności – podkreśla Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa.

Dla kogo i na co wsparcie

O unijne wsparcie mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. Inwestycje mogą być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, a wartość dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł.

Zgłaszanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa. Formularze wniosków dostępne są na stronie Biura Regionalnego KSOW.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel.: 22 597 96 21, 22 597 91 67, 22 597 96 43.

To już kolejny nabór w ramach PROW 2014–2020

Na budowę i remonty targowisk Mazowsze przeznaczyło już 21,5 mln zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki tym środkom podpisano dotychczas 23 umowy na budowę targowisk, z czego 7 oddanych jest już do użytku. W aktualnie realizowanym naborze do rozdysponowania jest jeszcze 8,4 mln zł.

Źródło: www.mazovia.pl