Ponad 1,3 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-2013 firmom inwestującym w przetwórstwo żywności

Coraz więcej przedsiębiorstw z branży przetwórczej kończy realizację projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, który wdraża Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ci, którzy wykonali i rozliczyli inwestycje, a jest ich ponad 860, otrzymali już pieniądze z Agencji – łącznie ponad 1,3 miliarda złotych. Kwoty wypłat będą się sukcesywnie zwiększać, ponieważ niedługo  kolejni przedsiębiorcy zakończą wykonywanie i rozliczanie swoich inwestycji, a wtedy ARiMR będzie mogła wypłacić należne im dofinansowanie. 

Dzięki pieniądzom dostępnym w działaniu „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętym PROW 2007-2013, powstało prawie 100 zupełnie nowych zakładów przetwórczych, a blisko 450 zostało rozbudowanych. Przedsiębiorcy inwestowali również otrzymane środki w wyposażenie swoich firm w nowoczesne i wydajne maszyny czy też urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne. Wsparcie zostało także przeznaczone na poprawienie jakości wytwarzanych produktów oraz zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem wytwarzanej żywności. Biorąc pod uwagę, że średni poziom dofinansowania otrzymanego z ARiMR wynosi około 40% kosztów kwalifikowalnych, wielu przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na przeprowadzenie inwestycji bez wsparcia.

Inwestycje takie są bardzo potrzebne, bo dzięki nim przedsiębiorcy mogą produkować przetwory wysokiej jakości i w ten sposób konkurować z innymi europejskimi i światowymi producentami.

Korzystając ze środków z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach PROW na lata 2007-2013 największe inwestycje zrealizowały zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa. Otrzymały one z ARiMR około 360 mln zł dofinansowania, co stanowiło  około 27% pomocy wypłaconej dla całej branży rolno-spożywczej. Równie chętnie ze wsparcia  korzystały firmy z branży owocowo-warzywnej. Agencja wypłaciła im 330 mln zł. Dalsze miejsca w tym rankingu zajęły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka – ponad 203 mln zł dofinansowania oraz firmy prowadzące sprzedaż hurtową – 207 mln zł wsparcia.

Najwięcej pieniędzy z działania „Zwięszanie wartości dodanej podstawiwej produkcji rolne i leśnej” otrzymali przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego – 20% wypłaconych dotychczas środków.  Tuż za nimi plasują się przetwórcy z Wielkopolski – 17% środków, a dalsze miejsca zajmują województwa łódzkie- 11%, kujawsko-pomorskie – 10%, lubelskie – 8% i śląskie – 6%.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach PROW na lata 2007-2013. O wsparcie mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, a także podmioty zatrudniające do 750 osób i których obrót nie przekracza równowartości 200 mln euro rocznie. Maksymalna wartość dofinansowania mogła wynieść nawet 50 mln zł w przypadku podmiotów skonsolidowanych, w przypadku innych firm było to 20 mln zł. Całkowita kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 25%, 40% lub 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji i była uzależniona od statusu przedsiębiorstwa oraz od tego, jaką prowadziło działalność i czy zaopatruje się w surowce u grup producentów rolnych.

Środki finansowe, które są wypłacane przez ARiMR w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, przyczyniły się zapewne do tego, iż obecnie przemysł rolno-spożywczy należy do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce. Wartość sprzedaży wytwarzanych przez tę gałąź gospodarki wynosi 15% całej produkcji przemysłowej. Większość polskich zakładów przetwórczych należy obecnie do grupy  najnowocześniejszych w Europie.

Departament Komunikacji Społecznej
ARiMR