Pomoc dla poszkodowanych

W związku z nawałnicą ,która przeszła przez teren obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” tj. Gminy Rusinów , Gielniów, Klwów, Potworów zwracamy się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych w tym kataklizmie. Poszkodowani to głównie rolnicy zajmujący się uprawą papryki pod tunelami dla których stanowi to jedyne źródło dochodu i utrzymania całej rodziny. Poza tym zostało uszkodzonych wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wiele rodzin pozostaje bez podstawowych środków do życia. W związku z powyższym liczymy na pomoc w formie rzeczowej lub finansowej. Niezbędne są środki higieny osobistej, środki czystość, żywność, odzież, książki, przybory szkolne itp. Liczymy również na przedsiębiorców zajmujących się produkcja foli, która jest niezbędna do odbudowy tuneli. Pomoc rzeczową prosimy kierować na adres biura LGD „Wszyscy Razem” ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów.

Poniżej podajemy numer konta dla najbardziej poszkodowanych gmin:

„Pomoc dla poszkodowanych Gminy Rusinów”

45 9145 1053 3200 2378 2000 0021

„Pomoc dla poszkodowanych w trąbie powietrznej w gminie Potworów w dniu 14 lipca 2011r.”

15 9115 0002 0100 0110 0541 0033

„Pomoc dla poszkodowanych wyniku nawałnicy w gminie Klwów w dniu 14 lipca 2011r.”

21 9145 1095 3400 1733 2000 0033