Polski Producent Żywności 2012

Kontynuując działania na rzecz promocji rodzimego rolnictwa i przetwórstwa, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pragnie poinformować o szesnastej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności 2012”.

Województwo Mazowieckie w 2012 roku po raz kolejny bierze udział w tej inicjatywie, starając się aktywnie pokazywać na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim wyróżniające się firmy i produkty rolno – spożywcze godne najwyższych laurów promocyjnych. Szczegółowy regulamin Konkursu wraz z Kartą Zgłoszeniową są również zamieszczone na stronach internetowych Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego: www.ekwiatkowski.poznan.pl

Inicjatywa pozytywistyczna „Polski Producent Żywności” ma na celu promowanie najlepszych polskich producentów żywności działających na terenie Polski, w tym Mazowsza i wytwarzanych przez nich produktów
 Dla pełnego zrozumienia wagi proponowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów promocyjno –marketingowych informujemy dodatkowo, iż:

 1.     Etap regionalny jest całkowicie nieodpłatny dla producentów.

 2.     Etap regionalny Polskiego Producenta Żywności 2012polega na wypełnieniu karty zgłoszeniowej i przesłaniu jej faxem do Urzędu Marszałkowskiego na numer (022) 59-79-702, bądź listownie na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 03-469 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na adres k.kuran@mazovia.pl  do dnia 30 kwietnia 2012 r.

 3.     Kapituła na posiedzeniu plenarnym w maju 2012 r. dokona wyboru tzw. finalistów regionalnych zgłoszonych później do etapu krajowego.

 4.     Finaliści regionalni Konkursu są wyróżniani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomami niezależnie od podjęcia decyzji o udziale w etapie krajowym.

 5.     Etap krajowy odbędzie się w Poznaniu

Zgłoszenia do Konkursu należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku (decyduje data wpływu).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Krzysztofem Kuranem pod numerem telefonu: 022-59-79-339, bądź drogą elektroniczną na adres k.kuran@mazovia.pl.

 Adres do korespondencji:

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

 ul. Skoczylasa 4

 03-469 Warszawa

 

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Regulamin