„Polska Wieś 2010. Raport o stanie wsi” dostępna w formie elektronicznej

Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi” to szósta edycja polsko-angielskiej publikacji prezentującej zmieniający się obraz polskiej wsi i rolnictwa pod redakcją prof. Jerzego Wilkina i dr Iwony Nurzyńskiej. Wydawane od 2000 roku raporty są w Polsce unikatowym przedsięwzięciem badawczym i edytorskim ze względu na swą kompleksowość i interdyscyplinarność. Tworzy je grono znakomitych specjalistów z różnych instytucji, w tym naukowych. Wielu z nich jest z nami od samego początku, co gwarantuje ciągłość obserwacji i porównywalność zjawisk w czasie.

Tegoroczna edycja raportu „Polska wieś 2010” prezentuje sfery, które tradycyjnie już są filarami analiz rozwoju wsi i rolnictwa. W tegorocznej edycji opisujemy w 6 rozdziałach zmiany w sferze:

ekonomiczno-rolniczej,

demograficznej,

społecznej,

kulturowej

środowiskowej (ekologicznej).

W tym roku raport kończą uwagi socjologów i ekonomistów, którzy podjęli się trudnej próby podsumowania najważniejszych przemianach, jakie dokonały się na polskiej wsi w ciągu 20 lat transformacji systemowej i 6 lat integracji europejskiej.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania publikacji „Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi” w formacje PDF po uprzedniej rejestracji. Wersja anglojęzyczna raportu jest dostępna w formacie PDF na stronie Fundacji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa.

http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=15&lang=plpdf do pobrania

Raport w wersji książkowej dostępny jest w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl) i wybranych księgarniach.