Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich

Rozpoczęła się IV edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, w którym wybrane zostaną najlepsze przedsięwzięcia turystyczne, kulturalne i rewitalizacyjne współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Nagrody przyznane będą w siedmiu kategoriach:

■rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),

■zabytek,

■produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),

■obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),

■turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),

■turystyka transgraniczna i międzynarodowa,

■obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).

Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach Konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem.

Ubiegłoroczna edycja była udana dla projektodawców z województwa mazowieckiego. Urząd Miasta Warszawy otrzymał nominację do głównej nagrody w kategorii Rewitalizacja za modernizację ulicy Krakowskie Przedmieście, a projekt „Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie” był nominowany w kategorii Obiekt turystyczny.

Z kolei w 2009 r. projekt z Żyrardowa „Rewaloryzacja Parku Dittricha” otrzymał nominację w kategorii „Rewitalizacja”, a wyróżnienie specjalne w edycji 2008 otrzymała Akademia Podlaska za rewaloryzację Pałacu Ogińskich w Siedlcach.

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 5-6-7 maja 2011 r. Biuro Konkursu prowadzi Smartlink, firma specjalizująca się w promocji Funduszy Europejskich i dobrych praktyk.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

ul. Mickiewicza 3/10

60-833 Poznań

e-mail: Service.showMail

Informacje oraz filmy o laureatach można obejrzeć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.polskapieknieje.gov.pl i Biura Konkursu www.smartlink.pl