Polska leaderem PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw UE. Jak informuje ARiMR, przekazanie do tej pory na konta bankowe polskich rolników blisko 24,5 mld złotych wsparcia z PROW  stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o ok. 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 mld zł.

Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego całkowity budżet wynosi ok. 70 miliardów złotych, już ponad 85% środków zostało zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom blisko 24,5 mld zł, część zagospodarowanych pieniędzy jest zaplanowana do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich, które wynikają z umów zawartych przez Agencję. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach „Rent strukturalnych”, czy corocznych dopłat do zalesień. Kolejne środki finansowe muszą być zaplanowane na przeprowadzenie naborów wniosków w przyszłych latach z takich działań jak „Program rolnośrodowiskowy”, czy dopłat z tytułu ONW, a także na płatności związane z kończeniem inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców. Te płatności nastąpią po całkowitym zakończeniu inwestycji, zgłoszeniu wniosków o płatność oraz dokonaniu przez Agencję zgodności inwestycji z podpisanymi umowami.

W ramach PROW 2007-2013 ARiMR ma jeszcze do rozdysponowania,
w nowych naborach wniosków, około 10 mld zł. Agencja obsługuje w całości 16 tzw. działań PROW 2007-2013 i ma na ten cel prawie 13,7 mld euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków, z 8 działań Programu,
w ramach tzw. zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach tych działań do rozdysponowania jest w sumie 3,5 miliarda euro.