Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA ogłaszają Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00

16 sierpnia 2018 ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8.500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,

– nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe znajdują się TU. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu, wzorem wniosku oraz Najczęściej Zadawanymi Pytaniami.

 

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r. do godziny 12:00 – zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Dla wszystkich zainteresowanych organizowane są szkolenia i spotkania informacyjne.

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje szkolenia (od 10:00 do 15:00) w następujących terminach i miejscach:

· Rzeszów – 15 września 2018 r.
· Warszawa – 15 września 2018 r.
· Kraków – 22 września 2018 r.
· Olsztyn – 22 września 2018 r.
· Poznań – 22 września 2018 r.

Aby zapisać się na jedno ze szkoleń, należy wypełnić formularz

 

Szczegóły dotyczące spotkań informacyjnych organizowanych przez ESA STOPA będą podane wkrótce.

Informacji o konkursie udzielają: Iwona Olkowicz, Kinga Buńda i Paweł Wilk poprzez e-mail: rownacszanseelk@gmail.com.