Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy”

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2014 roku o godzinie 12.00.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy.

Zasady konkursu.
Wzór formularza wniosku.

UWAGA! Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków (przycisk poniżej). Zamieszczony obok plik służy wyłączenie obejrzeniu formularza.Instrukcję wypełniania wniosku.Kryteria oceny merytorycznej diagnozy.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania w pracy nad diagnozą z poradnika: „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”, który można pobrać TUTAJ

 

 

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego:

 

1. Kto może aplikować w konkursie?

Organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), których siedziba znajduje się na terenach wiejskich lub małych miast (do 20 000 mieszkańców).

 

2. Kto nie może aplikować w konkursie?

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują projekty w ramach Programu „Równać Szanse” Regionalny Konkurs Grantowy; podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

 

3. Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być młodzi ludzie uczący się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z miejscowości do 20 000 mieszkańców, w wieku od 13 do 19 lat. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.

 

4. Czy terenowy oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia może aplikować w Konkursie?

Nie, w konkursie mogą aplikować organizacje pozarządowe, których siedziba mieści się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

 

5. Czy oprócz samej diagnozy Organizacje muszą wysłać jakieś inne dokumenty?

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Wyjątkiem jest załączenie narzędzia diagnostycznego (np. ankiety), które należy umieścić w kroku 2, punkcie 1.4 formularza wniosku diagnozy .

 

6. Co wpisać do tabeli jeśli ktoś w ostatnim czasie nie dostał żadnej dotacji na działania?

W przypadku braku dotacji w ostatnim okresie działalności należy do tabeli wpisać: „Brak” lub „Nie dotyczy”, gdyż wszystkie kolumny formularza wniosku muszą zostać wypełnione.

 

7. Jaki jest minimalny okres trwania działań projektowych?

Działania projektowe powinny być realizowane nieprzerwanie przez 15-miesięcy, a rozpocząć się i zakończyć pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r.

 

8. Czy szkolenie, obowiązkowe dla organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu, jest płatne?

Szkolenie dla organizacji jest bezpłatne. Organizacja pokrywa jedynie koszty podróży koordynatora do Warszawy.

 

9. Czy projekt może składać Uczniowski Klub Sportowy zarejestrowany w Starostwie? 

Tak, Uczniowskie Kluby Sportowe mają możliwość składania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.