Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 2-dniowe seminarium pn. „Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa”. Celem seminarium jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz zapoznanie uczestników z efektami jakie przyniósł Program Leader w okresie 2007-2013 na obszarach wybranych LGD. Seminarium jest kontynuacją szkolenia internetowego pt. „Europa 2020 – strategia wzrostu gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu”.

Seminarium adresowane jest do doradców rolnych z państwowych jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych powyższą tematyką.

Seminarium odbędzie się w siedzibie CDR Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1 w terminie 3-4 grudnia 2012 r.

Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem Centrum Doradztwa Rolniczego